Det private

Share

Høretabet begynder

Høretabet begynder
Når hørelsen bliver dårligere, kniber det ikke kun med at få information. Samværet med andre mennesker påvirkes, og nogle mennesker med hørenedsættelse får forringet deres livskvalitet og nedsat arbejdsevne, de oplever social isolation og ensomhed. Derfor er det vigtigt at reagere straks ved mistanke om høretab hos sig selv eller andre. Når et høreproblem erkendes og behandles tidligt, opnår man et bedre resultat.

Når høretabet bliver større og større
Hos de fleste udvikler høretabet sig gradvist. Det vokser langsomt. Man siger hvaba' oftere end før, lægger hånden bag øret og opfatter ikke altid de henkastede, små bemærkninger. Dørklokken og telefonen bliver overhørt, TV'et bliver skruet op. For den person, der har et begyndende høretab, og for omgivelserne, pårørende, arbejdskammerater og venner, er det nødvendigt efterhånden at justere kommunikation og opførsel så det passer til den aktuelle situation.
Efterhånden som hørenedsættelsen bliver større, bliver man mere afhængig af at kunne se den, der taler. Lyset skal være bedre og der skal være ro i rummet for at man kan forstå. Man får brug for, at der tales tydeligt og ikke for hurtigt. Især i telefonen kan det være svært. Samtalerne mellem kollegerne på arbejdspladsen bliver vanskelige at følge med i, og hjemme - eller blandt venner - omkring spisebordet, må man anstrenge sig. Alligevel overhører man noget, misforstået noget andet, og man begynder at gætte på, hvad der blev sagt.
Det kan blive nødvendigt at se på indretningen i hjemmet og på arbejdspladsen, så man får det bedste udbytte af sine høreapparater. Mennesker, som er blevet CI-opererede, har brug for en tilvænningsperiode, især for at vænne sig til det talte sprog gennem den elektronisk forbedrede hørelse. Længden af denne tilvænningsperiode er meget individuel. Det er også meget forskelligt, hvor godt det i sidste ende lykkes for den enkelte at udnytte CI-hørelsen.
Det kan være svært at miste en del af sin hørelse, og det medføre en krise for den enkelte. En familie, hvor et medlem mister det meste eller hele sin hørelse, kan pludselig stå i en kritisk situation i forsøget på at tilpasse kommunikationen til den helt anderledes situation, som tabet af hørelsen medfører.

4-1/0402/SH