Det offentlige

Share

Hvis vi bliver syge eller kommer til skade, tilbyder det offentlige sundhedssystem gratis behandling. Hvis der er problemer med hørelsen, er der hjælp at hente i det offentlige eller private system.

Alle landets regioner har en høreklinik (også kaldt en audiologisk afdeling). Man skal henvises til høreklinikken enten af sin egen læge eller af en øre- næse- halslæge.
På høreklinikken vil læger, audiologiassistenter og teknisk personale foretage en undersøgelse af hørelsen, og hvis det er nødvendigt, får man tilpasset et eller to høreapparater.

På de fleste af landet høreklinikker er der ventelister. Hvis man ikke ønsker at vente, kan man i stedet vælge at gå til en af de private forhandlere af høreapparater, som findes rundt om i landet. Vælger man denne løsning, kan man få et tilskud på 6.230,- kroner pr. høreapparat fra det offentlige.

  OBS

I henhold til servicelovens paragraf 112, kan man ikke få tilskud til et nyt høreapparat, hvis man allerede har fået høreapparat fra den regionale høreklinik indenfor de sidste fire år. Det kan dog lade sig gøre, hvis hørelsen har ændret sig så meget, at man ikke længere kan bruge de gamle apparater.

 
 

Batterier er altid gratis - uanset om man får høreapparat gennem det offentlige system eller køber det af en privat forhandler.

Efter tilpasning af høreapparatet, kan man henvende sig et høreinstitut/kommunikationscenter, hvor hørepædagogerne tager sig af det videre forløb med vejledning i at bruge høreapparatet, eventuel afprøvning af tekniske hjælpemidler, tilbud om undervisning, kurser samt henvisning til socialrådgiver eller psykolog m.m..

Hverken høreklinikker eller institutter/kommunikationscentre fungerer nødvendigvis på samme måde fra over hele landet - og ventelisterne varierer meget. Videre information kan hentes på de lokale institutter og kommunikationscentre.