Den forunderlige hørelse

Share

Denne formiddag har min søster og en bekendt lånt min stue - og mit flygel - for at øve til en koncert. Saxofonens og tangenternes legende toner blander sig med tasternes klapren, regnen spiller med på Velux-vinduet, og fra den anden side af gaden giver tagarbejderne deres besyv med, når tagstenene med dramatisk effekt tager turen ned i containeren.
Sikke en koncert, det ville blive, hvis denne besynderlige komposition skulle opføres 'live'!

Endnu engang slår det mig, hvor meget jeg, trods min faldefærdige hørelse, alligevel kan høre med mine uundværlige høreapparater. Hvor mange detaljer, der kommer med. Endnu engang forundres jeg over den unikke høresans, der med al sin hydraulik, svajende fimrehår, nerveimpulser og samarbejde med hjernen til stadighed formår, hvert eneste mikrosekund, at give mennesker mulighed for at opfatte verden omkring os.
Måske er det også det forunderlige ved høresansen, der i stigende grad er med til at gøre støj og hørelse interessant. Vi må i hvert fald konstatere, at der både på Lottes Sider og hoerelse.info generelt er en voksende interesse for at studere og skrive om emnet. Efterhånden får vi næsten hver uge forespørgsler fra studerende, der skriver afhandlinger, opgaver eller afgangsspecialer om lyd, støj og hørelse - og det er både fra gymnasier, universiteter, Journalisthøjskolen og andre lignende uddannelsessteder.

Det glæder os selvfølgelig, og vi prøver efter bedste evne at guide alle videre til relevante instanser, hjemmesider og brancher, der kan bidrage med oplysninger. Det glædelige er da også, at det måske virkelig er ved at lykkes at 'rykke' ved den gængse opfattelse af høreområdet som et tungt lavstatus-emne, der ikke er værd at
skrive om.
Er vi måske ligefrem så heldige, at det er ved at blive trendy at beskæftige sig med hørelse?
Eller det kan også være, at mange af jer, der skriver opgaver om støj og skader - desværre, må jeg næsten sige - selv har problemer med lydoverfølsomhed, tinnitus eller nedsat hørelse. I så fald afspejler den stigende interesse uheldigvis de foruroligende statistikker.
Men måske er det også bare sådan, at der rundt omkring i samfundet endelig er en vågnende bevidsthed om lyd og hørelse - om alle de situationer, hvor evindelig, vedvarende og unødig støj er med til at gøre os trætte, stressede og ukoncentrerede.

Det sidste vil i hvert fald gavne mangt og meget, så lad os tro på en voksende bevidsthed - og med kyshånd tage imod, hvis det i fremtiden bliver rigtig trend at passe på sin hørelse!

Mange hilsner
Lotte