december 27, 2011

Den danske høreomsorg skal undersøges

Share

150.000 danskere, der har fåethøreapparat skal svare på et spørgeskema for at se, om kvaliteten af tilbuddene er god nok.

Hvert år får ca. 50.000 danskere høreapparater. Enten ved at købe dem hosprivate forhandlere eller gennemdet offentlige sundhedssystem. Det koster hvert år den danske stat omkring 1 milliard kroner, og nu skal det undersøges, om det vi får for pengene er godt nok.

Når høreapparatbrugerne har haft deres høreapparater i en vis periode, får de tilsendt et spørgeskema, der er udarbejdet i samarbejde mellem en række internationale audiologer. Ud fra svarene skal undersøgelsen vurdere, hvad der fungerer – og hvad der ikke fungerer i de offentlige og private tilbud.

Med de 150.000 deltagere er der tale om en af de største danske patientundersøgelser i nyere tid. Initiativet til undersøgelsen kommer fra Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab, der repræsenterer de audiologiske afdelinger på de danske sygehuse

Undersøgelsen bliver finansieret af amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som længe har efterlyst en ensartet, landsdækkende kvalitetssikring af den offentlige høreapparatbehandling.

Formanden for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg, Bent Hansen (Soc. Dem.) lægger i en pressemeddelelse vægt på, at den viden, undersøgelsen tilvejebringer, vil forbedre det offentliges behandlingstilbud for personer med høreproblemer.
Samtidig er det vigtigt ud fra et samfundsmæssigt synspunkt at undersøge, om den milliard man bruger hvert år, samlet set er givet godt ud, mener han.