Demonstration af FM-udstyr

Share

240
180

"FM-anlæg består af en sender og en modtager. Modtageren sættes på høreapparatet. På den måde sendes lyden fra senderens mikrofon direkte til høreapparatet.
Senderen kan indstilles, så den opfanger lyden hele vejen rundt - eller man kan indstille den til at pege direkte mod den person, der taler - og kun optage lyden i den retning."

Denne animation kræver at du har Quicktime installeret. Har du ikke det, kan du hente Quicktime gratisher.