december 29, 2011

Delte meninger om hormonbehandling

Share

Delte meninger om hormonbehandling

To undersøgelser af hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen peger i hver sin retning med hensyn til behandlingens effekt på hørelsen.

Den ene undersøgelse, som tidligere er omtalt på hoerelse info, viste, at hormonbehandlingen havde en skadelig indvirkning på høresansen. Af de 64 amerikanske kvinder over 60 år, der deltog i undersøgelsen, modtog halvdelen hormonbehandling. Ved tre forskellige typer høreundersøgelser, klarede de sig i gennemsnit mellem 10 og 30 procent dårligere end de kvinder, der ikke fik hormoner.

Resultatet undrer professor Robert Frisina fra universitetet i Rochester, der stod bag undersøgelsen:
"Vi gik ud fra at kvinderne ville høre bedre på grund af østrogenet," siger han. "Dette er det modsatte af, hvad vi forventede."

Ved en tidligere undersøgelse blandt 109 tyrkiske kvinder, hørte de kvinder, der modtog østrogenbehandling, væsentligt bedre end de, der ikke modtog behandling. Dog var der ingen forskelle når behandlingen var en kombination af østrogen og hormonet progesteron.

Forskellene viser, at sammenhængen mellem hormonbehandling og hørelse stadig er uklar. Alligevel mener professor Frisina, at kvinder bør være opmærksomme på risikoen for høretab ved nogle former for hormonbehandlinger.
"Resultaterne giver grund til bekymring. Kvinder bør tale med deres læge inden de bestemmer sig for noget. Og resultaterne viser, at der er brug for mere dybtgående undersøgelser."

Kilde: www.hear-it.org