Definition

Share

Konduktivt eller perceptivt høretab

HØRETABETS ART
Konduktivt høretab
=>Et konduktivt høretab skyldes, at lydene ikke når frem til sansecellerne i det indre øre. Øregangen kan være tilstoppet, eller der kan være sygdom i mellemøret. Et konduktivt høretab kan for det meste afhjælpes ret effektivt: enten ved, at årsagerne til høretabet fjernes, eller med et høreapparat, som forstærker de lyde, som elers ikke ville nå frem til det indre øre.
Perceptivt høretab
=>Mennesker med perceptivt høretab oplever - udover den manglende lydstyrke - at de har svært ved at skille specielt de enkelte talelyde fra hinanden. Ordene flyder sammen. Typisk vil en person med et sådant høretab godt kunne høre, at der bliver talt, men han eller hun kan have svært ved præcist at høre, hvad der bliver talt om. Skelneevnen er således forringet. De fleste ældre mennesker med hørenedsættelse har nedsat skelneevne, og dette kan et høreapparat ikke fuldt ud kompencere for.
2-2-b/0502/SH