december 27, 2011

Dårlig hørelse rammer tegnebogen

Share

Personer med høretab tjener mindre end gennemsnittet. Jo større høretab – jo mindre indkomst. Det viser en ny amerikansk undersøgelse.

Amerikanere med nedsat hørelse tjener mindre end normalthørende. Men ved at brugehøreapparater bliver forskellen i indkomst mindre.

Undersøgelsen Impact of Hearing Los son Household Income (“Høretabs betydning for husstandsindkomsten”) er gennemført af det amerikanske ’Better Hearing Institute’.
Den dokumenterer en gennemsnitlig indtægtsforskel på næsten 23.000 dollar (ca 100.000 Kr.) om året, afhængigt af høretabets størrelse. Undersøgelsen viste, at høreapparater udjævner indkomstforskellen med omkring 50 procent.

Derved viser undersøgelsen en direkte sammenhæng mellem høretab og indtægtstab. Høretabet har – i hvert fald i USA – en tæt sammenhæng med evnen til at kunne tjene en løn. Dermed understreger undersøgelsen vigtigheden af at opdage og behandle høretab så tidligt som muligt.

”Undersøgelsen viser, hvordan ubehandlede høretab også handler om penge. Det rammer folk direkte i tegnebogen,” siger Sergei Kochkin, der er formand for for Better Hearing Institute.

Undersøgelsen involverede 2.000 voksne med ubehandlede høretab, 2.000 med høreapparater og 40.000 normalthørende.

Kilde: www.hear-it.org