februar 10, 2012

Dårlig akustik generer lærere

Share

Dårlig akustik generer lærere

Lærere, der underviser i lokaler med dårlig akustik, trives dårligere end lærer, der underviser i lokaler med god akustik. Det viser ny undersøgelse.

 

Dårlig akustik og støj påvirker lærere negativt. Det viser en ny undersøgelse fra NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har set på sammenhængen mellem læreres trivsel og støj og akustik i undervisningslokaler.

I undersøgelsen medvirkede 238 lærere fra 10 folkeskoler i København.

Lærerne blev bedt om at svare på en lang række spørgsmål om deres helbred, forstyrrelser på grund af støj og andre arbejdsrelaterede emner.
Skolerne blev inddelt i tre kategorier alt efter hvor god akustik de havde i klasselokalerne – målt på efterklangstid.

Efterklangstid er den tid det tager for en lyd at klinge ud i et rum. Meget kort fortalt, skal lyden i et undervisningslokale helst klinge ud så hurtigt som muligt.

Det dokumenterer undersøgelsen ganske tydeligt. Lærere, der underviser i lokaler med lang efterklangstid er mindre tilfredse med jobbet, mere trætte og mere interesserede i at skifte job end lærere, der arbejder i lokaler med kort efterklangstid.

Interessen for at finde andet arbejde er seks gange højere hos lærere, der arbejder i dårlig akustik (målt på lang efterklangstid) end lærere, der arbejder under bedre akustiske forhold.

Lærere, som bliver udsat for generende støj i mindst en fjerdedel af deres arbejdstid er mindre motiverede og oplevere oftere søvnproblemer end deres kolleger, der bliver udsat for mindre støj.

Samlet tegner undersøgelsen et billede af, at dårlig akustik har en meget negativ indvirken på læreres velbefindende.

Kilde: www.arbejdsmiljøforskning, 08/02/2012