december 27, 2011

Danske projekter indstillet til støjpris

Share

Danske projekter indstillet til støjpris

I forbindelse med uddelingen af Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs pris for god praksis, er der blevet indstillet to danske støjprojekter.

Det drejer sig om uddannelse af støjvogtere på børneinstitutioner og en hjemmeside, hvor landmænd kan regne ud, hvor meget støj de hver dag bliver udsat for.

Støjvogterne er blevet uddannet i de to nordjyske kommuner Sejlflod og Åbybro, hvor medarbejdere i børneinstitutioner er kommet på kurser, hvor de har arbejdet med at kortlæggestøjen på deres egne arbejdspladser. Kurserne bliver brugt til erfaringsudveksling og udvikle idekataloger til, hvad man kan gøre for at dæmme op for støj i forbindelse med bl.a. spisning, leg gråd og fodboldspil.

”Støjvogterkurserne gør det muligt at skabe konkrete resultater med små eller helt uden investeringer,” siger direktør Jonna Pedersen fra Jobliv Danmak as. ”Det har skabt resultater, der er langt større end vi havde turdet håbe på.”

Hjemmesiden www.stojilandbruget.dk sættes snart i drift. Her kan folk, der arbejder i landbruget udregne, hvor megen støj de udsættes for hver dag. Ved at taste ind, hvor lang tid man arbejder med en række støjende processer, kan man se, om man er i fare for at få enhøreskade på kortere eller længere sigt. Udover hjemmesiden udkommer der også en rapport, der kortlægger støjniveauer, en vejledning til landmænd med støjniveauer, brug af høreværn mm.

Den Europæiske Arbejdsmiljøpris bliver uddelt i Bilbao til december.

  • Læs mere omStøjvogterkurser ogStøj i landbruget.