december 22, 2011

Danmark mangler 100 tolke

Share

Danmark mangler 100 tolke

En ny udredning fra Capacent-Epinion afslører, at der hvert år mangler 64.000 timers tolkning til Danmarks tolkebrugere. Samtidig bliver der brugt alt for mange penge på administration.

Udredningen af tolkningen for Danmarks 4300 tolkebrugere viser bl.a., at det offentlige hvert år bruger 150 millioner kr. på tolkning, og at der bliver tolket 180.000 timer.

Kun 60 procent af midlerne går til tolkenes løn. Bortset fra de penge, der går til transport, bliver resten brugt på administration. Og det er alt for meget, vurderer udredningen. Rådgivning og koordination af bevilling og betaling af tolkeydelserne er alt for ressourcekrævende og bør ”kunne nedbringes ved en mere hensigtsmæssig organisering af brugernes mange henvendelseskanaler,” som der står i udredningen.

Som det er i dag, er reglerne så mange og så indviklede, at tolkeudbyder og specialkonsulenter er nødt til at bruge mange ressourcer på at vejlede potentielle tolkebrugere i, hvordan de forskellige typer tolkning kan betales via forskellige bevillinger. Over halvdelen af tolkebrugerne har brug for hjælp til at finde vej gennem junglen af muligheder.

På den positive side viser udredningen, at tolkebrugerne er meget tilfredse med tolkningen, men at de får for lidt. I næsten en tredjedel af alle tilfælde, kan der ikke bevilges tolkning, fordi der ganske enkelt er for få tolke. På landsplan mangler der ca. 100 tolke for at dække behovet her og nu.

Udredningen er udarbejdet på vegne af Danske Døves Landsforbund og dækker tegnsprogstolkning, skrivetolkning og TSK-tolkning.