december 29, 2011

Dag med fokus på støj

Share

Den 30. april bliver international "Støj"-dag. En dag med fokus på støj og de problemer den skaber. 43 lande verden over, heriblandt Danmark, er med til at markere dagen.

Vi er omgivet af støj en stor del af vores tilværelse; i skolen, på arbejdet, i trafikken, hjemme osv. Hvis støjen er konstant, er den til fare for helbredet.

Konstant støj på 85 dB eller mere kan gå ud over hørelsen, men det kan også føre til andre helbredsmæssige problemer som ændringer i blodtrykket, problemer med at sove, spiseforstyrrelser og andre stress-relaterede lidelser.

Det er den amerikanske brugerorganisation League for the Hard of Hearing, der står bag initiativet. Læs mere på organsisationens hjemmeside påwww.lhh.org/noise

Kilde: Hear-it.org