december 27, 2011

Dæk må fortsat støje

Share

En ny lov om dækstøj, der skulle være trådt i kraft 4. februar, bliver endnu ikke implementeret i Danmark. Det drejer sig om et EU-direktiv, der blev vedtaget i 2001.
Direktivet stiller krav om støjgodkendelse af dæk til biler og påhængskøretøjer, men på grund af uklarheder om fortolkningen, har Færdselsstyrelsen udskudt reglerne indtil videre.

For kort tid siden blev Færdselsstyrelsen gjort opmærksom på, at de institutter, der skal certificere dæk i Frankrig og Tyskland, fortolker direktivet sådan, at biler stadig kan typegodkendes, selv om de kører på dæk, der ikke lever op til EU's støjkrav.

Det har fået Færdselsstyrelsen til at udskyde loven om støjgodkendelse af dæk indtil videre.

Kilde: Transportmagasinet 4/ 2005