januar 18, 2017

Dårlige erfaringer med teater- og koncertsale

Share

Dårlige oplevelser, når man er i teatret eller til koncerter, er noget mange personer med nedsat hørelse har tilfælles. 94% af de hørehæmmede, der deltog i en britisk undersøgelse oplyste, at deres hørelse har været medvirkende til, at de fik en dårlig oplevelse enten i teatret eller til en koncert.

Dårlige erfaringer med teater- og koncertsale

Næsten alle havde dårlige oplevelser

Den britiske undersøgelse blev gennemført blandt 143 personer, der havde alt fra et mildt til meget kraftige høretab. Den viste, at mere end 9 ud af 10 har en dårlig oplevelse, når de går i teatret eller deltager i arrangementer i koncertsale. Derudover oplyste 83%, at de er blevet skuffede, fordi det rette udstyr ikke var til rådighed til, at de kunne få en god oplevelse og nyde forestillingen.

 

Forbedret tilgængelighed

Undersøgelsen konkluderede desuden, at shows og koncerter kan gøres mere komfortable og tilgængelige for mennesker med høretab med blot få justeringer. For eksempel var 73 % af de adspurgte enige i, at mindre baggrundsmusik når der blev talt på scenen ville forbedre oplevelsen.

Næsten to ud af tre (66%) sagde også, ​​et forskellige tekniske hjælpemidler ville være en stor hjælp. 77% af de adspurgte havde eksempelvis en klar præference for et teleslyngesystem fremfor et FM-system.

 

Små justeringer vil gøre en forskel

I undersøgelsen så man også på personer med høretabs oplevelser i billetkontorer, bar områder og med betjening og kundeservice. Resultaterne viste, at den forbedring, der ville gøre den største forskel var, at personalet talte klart og tydeligt og samtidig kiggede på den person, de talte til.

Mange ad de adspurgte var også enige om, at reduceret baggrundsstøj i spiseområder (51%), billetkontorer (48%) og barområde (46%) ville have en stor betydning for deres oplevelse.  Muligheden for rolige zoner i spise- og barområder blev også nævnt af mange, da det ville være lettere at deltage i samtaler med venner og familie. 

 

Kilde: hear-it.org