december 23, 2011

Computermodelleret tinnitus

Share

Computermodelleret tinnitus

Tyske forskere udvikler computermodel, der viser sammenhæng mellem høretab og tinnitus.

Det er almindeligt kendt, at der er en sammenhæng mellemhøretab og tinnitus, men kun i nogle tilfælde. Men hvilke forhold der skal gøre sig gældende for at der optræder tinnitus og hvilke mekanismer forårsager den?

Ved at bruge avancerede computersimulationer har de to forskere Roland Schaette og Richard Kempter fra Humboldt universitetet i Berlin sandsynligvis fundet svar på de ovenstående spørgsmål.

Forenklet sagt, opstår tinnitus i centralnervesystemet. Dyreforsøg har afsløret tinnitus-lignende aktivitet (hyperaktivitet) i nerverne i cochlea idet indre øre.
Nerverne i cochlea reagerer sammen med hørenerven. De ”signalerer” så at sige. Selv om der ikke er lyd at viderebringe, er nerverne stadigvæk aktive og signalerer spontant af sig selv.
Forskellige undersøgelser peger på, at den spontane nerveaktivitet bliver forøget i tilfælde af høretab – og at dyr opfatter det som en slags tinnitus.

Det er med udgangspunkt i den teori, at de to forskere har udarbejdet deres computermodel, der for første gang forklarer forbindelsen mellem høretab og tinnitus.

Har man et høretab, reagerer nerverne i sagens natur kun på kraftige lyde. Er der ingen lyd over høregrænsen, vil nerveaktiviteten kun være spontan. Generelt set vil der kun være sparsom aktivitet i nerverne i cochlea. Det vil muligvis kunne udløse en mekanisme, der skal sørge for, at nervernes aktivitetsniveau hele tiden er passende.
Hvis nervernes aktivitet generelt er lav, gør kroppen dem mere følsomme – der bliver videresendt flere signaler til hørenerven, og især den spontane signalering bliver voldsommere, hvilket medfører tinitussen.

Schaette og Kempler fandt desuden ud af, at det kun er visse typer nerver, der opfører sig på den måde, hvorimod andre typer nerver kun sjældent bliver hyperaktive. Det understøttes af tidligere dyreforsøg, der har vist at gnavere forholdsvist nemt rammes af tinnitus, hvorimod katte – der har en anden type nerver i cochlea – ikke får tinnitus.

”Undersøgelsen viser sammenhængen mellem høretab og tinnitus og kan forhåbentlig blive et fundament for nye behandlingsmetoder,” siger Kempter. ”Vi håber, at skræddersyet lydpåvirkning i særlige frekvensområder vil kunne være med til at standse den hyperaktivitet i nerverne, som forårsages af høretab.”

Kilde: wwwidw-online.de, 12/09/2008