Cochlear Implant

Share

Cochlear implant (CI) er betegnelsen for en operation, der kan hjælpe døve til at opfatte lyd.
For det døvfødte barns vedkommende er det vigtigt med så tidlig operation som muligt for at kunne udvikle et verbalt sprog. For den døvblevne voksne eller større barn er tidlig operation lige så vigtig for at kunne bevare sproget.
CI giver ikke normal hørelse. Men hvis patienten findes velegnet til operation med fungerende hørenerve og mulighed for kirurgisk adgang til den, er det muligt at give lydoplevelser til personer, der ikke kan bruge høreapparat.

CI blev i begyndelsen overvejende indopereret på voksne, men har i de senere år gennemgået en rivende udvikling og udføres i dag med overvejende gode resultater, også på børn.

Cochlear Implant-operationer på børn bliver i dag foretaget to steder i landet: På Århus Universitetshospital og på Amtssygehuset i Gentofte.

  OBS

CI er et radikalt indgreb, og det er derfor vigtigt at søge information og sætte sig ind i fordele og ulemper. CI er normalt ikke en løsning for mennesker med høretab, der kan afhjælpes med høreapparater.

 

Efter operationen er det nødvendigt med intensiv sprogtræning.
For at få flere informationer om CI kan du henvende dig til dit lokale amts høreklinik eller foreningen Decibel (Landsforeningen for børn og unge med høretab).