Cochlear Implant

Share

Cochlear implant (CI) er betegnelsen for en operation, der kan hjælpe døve til at opfatte lyd.
CI giver ikke normal hørelse. Men hvis patienten findes velegnet til operation med fungerende hørenerve og mulighed for kirurgisk adgang til den, er det muligt at give lydoplevelser til personer, der ikke kan bruge høreapparat.

CI er et radikalt indgreb, og det er derfor vigtigt at søge information og sætte sig ind i fordele og ulemper. CI er således ikke en løsning for mennesker med høretab, der kan afhjælpes med høreapparater.

Voksne CI-opereres på Gentofte Hospital, Aarhus Sygehus og Odense Universitetshospital.

Efter operationen er det nødvendigt med intensiv sprogtræning.
For at få flere informationer om CI kan du henvende dig til din lokale

høreklinik, Cochlear Implant - foreningen for voksne Cochlear Implant implanterede eller

Høreforeningen.