Cochlear Implant

Share

Du møder støj alle vegne

Du møder støj alle vegne.
I Danmark er høreskader den næsthyppigste arbejdsbetingede lidelse. Støj er en alvorlig risiko for hørelsen. Man er nødt til at være meget opmærksom på støj, hvis man vil bevare sin hørelse intakt længst muligt. De fleste af os lytter til stereoanlæg eller walkman. Vi går til rockkoncerter og på diskoteker. Mange af os er udsat for støj i løbet af arbejdsdagen.
Årsagen til, at støj giver hørenedsættelse er, at støjen ødelægger bestemte sanseceller i det indre øre, i sneglen. Høreskaden rammer oftest de lyse, høje toner, mens hørelsen kan være normal i de dybe toner. Det medfører, at lydene opfattes forvrænget, og i værste fald uforståeligt. Skaden kan ikke helbredes.
Hvis en støjskade er udviklet i de unge år, vil den ofte senere blive kombineret med almindelig aldersbetinget høretab og dermed blive et alvorligt handicap.
Høretabet skyldes beskadigelse af spinkle vævtråde i cochlea. Disse tråde kaldes sanseceller og ligner små bitte hår. De bevæger sig i væsken i cochlea og stimulerer de elektriske impulser i hørenerven. Sansecellerne beskadiges i tilstedeværelse af høj støj. Denne beskadigelsesmekanisme kan sammen- lignes med det der sker ved konstant betrædelse af græs. Hvis en person en gang imellem betræder græsplænen sker der ikke noget, da græsset har en chance for at rejse sig op ind imellem nedtrædningerne. Men hvis derimod græsset udsættes for hyppig trafik, mister det snart dets evne til at rejse sig op igen og bliver permanent beskadiget. Skade på sansecellerne sker på samme måde. Jo højere og hyppigere sansecellerne udsættes for høje lyde, jo større skade er sansecellerne udsat for. Heldigvis advarer ørerne os ofte, når vi udsætter dem for skadelige lydniveauer. Midlertidigt høretab er en indikation; ringen for ørerne er en anden. Hvis du oplever et af disse symptomer efter at du har været udsat for høje lyde, er det en næsten sikker indikation af midlertidig beskadigelse, der kan blive permanent ved gentagne udsættelser for høje lyde.
For mennesker, der er ude af stand til eller fjerne sig fra støjende situationer, kan ørepropper hjælpe med at beskytte hørelsen. Ørepropper er specielt effektive til at reducere intensiteten af højfrekvenslyde, der er de mest skadelige for hårcellerne. En 15-20 db reduktion i intensiteten af højfrekvenslyde kan forsinke eller forhindre beskadigelse på sansecellerne.
hearinglossweb.com