december 07, 2011

CI og smarte telefoner smelter sammen

Share

Om få år vil cochlear implant og smartphones smelte sammen. Ny teknologi i smarte telefoner giver håb om bedre lyd og taleforståelse for CI-brugere.

Et nyt system, der benytter sig af dem måde, mobiltelefoner behandler lyd på, giver forhåbninger om, at mennesker medcochlear implant (CI) snart vil kunne få mere fornøjelse af både tale og musik.

Sammenlignet med de konventionelle måder, CI behandler lyd på, giver det nye system en markant bedre melodiforståelse.

I en test med ni personer med CI, hvor deltagerne skulle genkende 10 forskellige melodier, var evnen til at genkende dem mellem 10 og 20 procent højere end med den normale CI lydprocessor.

”En af mulighederne med det vi arbejder med nu er, at cochlear implant og smartphones integreres, så fremtidens brugere ikke bare får bedre lyd, med også gnidningsløs kommunikation. Forestil dig et stykke teknologi, der både får dig til at høre bedre og forbinder dig med omverdenen,” siger hovedforsker Fan-Gang Zeng fra University of California, Irvine.

Når CI-apparater i dag skal gengive musik, bliver originallyden ændret væsentligt for at kunne gengive de melodiske bevægelser til brugeren. Det betyder, at et CI, der er indstillet til musik, kan have svært ved at gengive tale.

Den nye teknologi, der i dag bliver brugt i smartphones (avancerede mobiltelefoner med indbyggede musikafspillere, videokamera, netadgang mv., red), bruger ikke forskellige indstillinger, men gengiver et bredere lydspektrum. Derfor vil den kunne imødegå problemerne med de forskellige lytteindstillinger.

Fan-Gang Zeng præsenterer resultaterne fra sin undersøgelse ved det amerikanske selskab for akustiks årlige kongres i Seattle denne uge.

Kilde: www.dnaindia.com, 22/05/2011