december 23, 2011

CI-forening rammes af tolkestop

Share

Tolkestoppet i det Sociale Tolkeprojekt rammer foreningen af voksne CI-implanterede. Til foreningens kurser, kan de ikke få bevilget tolk.

På grund af stigende priser på tolkning og et stigende antal tolkninger, harDet Sociale Tolkeprojekt været nødt til at stoppe for bevillingerne.

Det rammer blandt andet CI-foreningen, som er en forening for voksne medCochlear Implant. Foreningens medlemmer har brug for at udveksle erfaringer og lære mere om leve med et CI, men foreningen har fået afslag på tolk til deres kurser.

Foreningen har forsøgt at råbe Velfærdsministeriet op for at få hjælp, men har fået afslag under henvisning til, at Det Sociale Tolkeprojekt allerede har fået tilført over 10 millioner kroner, men at det ikke er nok til at opretholde samme tolkeniveau som hidtil.

Foreningens formand, Janni Glæsner, er dybt skuffet over afslaget.

”Det er jo i virkeligheden et demokratisk problem, at vi ikke kan få tolk til vores møder. På den måde mister vi reelt muligheden for at kommunikere med hinanden. Noget, der er en selvfølge for alle andre,” siger hun.

”Det er selvfølgelig forståeligt, at der for øjeblikket kun er et begrænset antal midler til tolkning, men de voksne CI-brugere er en ret ny gruppe, hvis behov slet ikke er kendt og beskrevet til bunds endnu. Derfor er det meget skuffende for os, at vi ikke kan gennemføre vores kurser på en ordentlig måde.”

Velfærdsministeriet er for øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at lave en løsning, der lovsikrer rettigheden til tolk.