CI er individuelt

Share

CI er individuelt

Cochlear Implant er en teknologisk landvinding af dimensioner. Ved hjælp af et avanceret implantat kan man genskabe en del af hørelsen – men der er stor forskel på, hvor meget udbytte man får af det. Audiologopæd Anne Mette Kristensen har set nærmere på, hvilke faktorer der spiller ind.

Af Jakob Brodersen

Anne Mette Kristensen er 29 år og nyuddannet audiologopæd. I sit afsluttende speciale skrev hun om voksne medCochlear implant. Her fik hun mulighed for at undersøge, hvorfor CI virker meget bedre for nogen end for andre - og kigge nærmere på, hvilke faktorer der er de vigtigste, hvis man skal have et godt udbytte af systemet. Når man ser bort fra det rent tekniske og udviklingen af nye og endnu bedre CI, er der især tre faktorer, der har afgørende betydning.

  • Høretabets varighed

Cochlear Implant (CI) kan være en løsning for personer, der er døve, eller kun har en meget lille hørerest; funktionelt døve. Det er vigtigt, mener Anne Mette Kristensen, at der ikke går for lang tid, inden man bliver opereret.
”Hvis det auditive system ikke bliver brugt i længere tid, bliver det dorsk,” siger hun.
”Man kan godt implantere sent, men det vil tage længere tid at ’lære’ at høre igen, hvis der ikke er en frisk erindring af lyd. ”
Groft sagt, er der altså ikke nogen ide i at vente mange år med at få CI.

  • Motivation

Det er umuligt at forudsige, hvor godt CI kommer til at virke. Men ens egen motivation for at lære at blive CI-bruger har tilsyneladende stor betydning.
”Hvis det ikke lever op til forventningerne i starten, er det vigtigt, at have noget drive. Man skal være motiveret for at blive ved. Jo længere tid man går med implantatet, jo bedre bliver det,” siger hun, og understreger, at opbakning fra både hørepædagoger og pårørende også er meget vigtig.

  • Fokus på de pårørende

”Jo bedre familieforhold, jo større sandsynlighed for succesfuld CI-brug,” siger Anne Mette Kristensen.
Det er vigtigt, at ens pårørende er med i processen. At de kender til CI og ved, hvad det vil sige.
”Det er vigtigt at understrege, at de professionelle henvender sig til de pårørende også, så de kan blive involveret,” siger hun.

Samarbejde Individuelle tilbud
Ud over de tre vigtige forhold, ser Anne Mette Kristensen endnu en vigtig faktor for CI-brugerne efter operationen. Nemlig at de opretholder en tæt kontakt til hørepædagoger, audiologiassistenter, høreklinikken og alle der arbejder professionelt med CI. Det vil være med til at gøre rehabiliteringen bedre.
"Et godt koordineret tværfagligt samarbejde forudsætter mødet mellem mindst tre fagområder: det medicinske, det tekniske og det pædagogiske. Teamwork i kraft af et multidisciplinært team er derfor den mest effektive tilgang til at give en holistisk behandling," siger hun.
”Det er vigtigt, at man som CI-bruger får en nuanceret undervisning, som er et individuelt tilbud. Der er ikke to CI-brugere der er ens, derfor skal træningstiden også være individuel efter den enkeltes behov.”