december 27, 2011

CI-børn får resultater som hørende

Share

Børn med høretab, der får enCochlear Implant (CI) præsterer akademiske resultater på niveau med hørende børn.

Det er en udbredt opfattelse, at det går ud over børns undervisning i skolen, hvis de har ethøretab. Nu viser to undersøgelser uafhængigt af hinanden, at det ikke er tilfældet, hvis børnene har fået et cochlear implant.

Et britisk forskerteam har undersøgt tre grupper børn i alderen to til syv år. 25 med cochlear implant, 13 med høretab uden cochlear implant og 18 normalthørende børn.

Forskerne sammenlignede børnenes kognitive evner – som for eksempel deres evner til at se mønstre og sammenhænge, sætte ting sammen og bevare fokus.

Undersøgelserne gav et grundigt billede af børnenes intelligenskvotient. De cochlear-implanterede børn opnåede ca. samme score som de hørende børn – henholdsvis 112,7 og 114,4 – mens de børn med høretab, der ikke var cochlear-implanterede i gennemsnit scorede 103,3.

Den anden undersøgelse blev gennemført af tre amerikanske forskere, der undersøgte uddannelsesniveauet hos 17 16-årige CI-brugere. Deltagerne fik testet deres tekstforståelse, udtale, evner i naturfaglige fag og sociale færdigheder. Deres gennemsnitlige score var 103,88 – en smule højere end den gennemsnitlige score på 100 for normalthørende.

Kilde: www.hear-it.org