september 17, 2013

Cadmium- og blyeksponering knyttet til høretab

Share

To almindelige metaller, bly og cadmium, der for det meste anvendes i elektronik og batterier kan, ifølge en omfattende undersøgelse af flere tusinde amerikanske voksne med forskellige grader af høretab, give høreskader.

 

Voksne personer med de højeste niveauer af bly og cadmium, enten alene eller sammen, har oplevet et fald i deres hørelse på mellem 14-19%.

Yderligere konsekvenser

Høretab blev også observeret blandt folk fra den generelle befolkning, som udviste almindelige niveauer af metalkoncentration. Eksponering for de to metaller kan forekomme fra en lang række kilder såsom maling, husstøv, drikkevand, luftforurening og rygning. Resultaterne kan have konsekvenser for den fremtidige udledning af bly og cadmium i miljøet og ifølge forskerne understøtter resultaterne bestræbelserne på at reducere cadmium og blyeksponeringen for effektivt at forebygge eller forsinke høretab blandt den almindelige befolkning."
Undersøgelsen afslører ikke en kausal sammenhæng mellem høretab og disse fælles metaller, men det understøtter tidligere undersøgelser, der har knyttet disse aspekter til hinanden.

Om undersøgelsen

3.698 voksne i alderen 20-69 år blev undersøgt i undersøgelsen, hvor forskere har kigget på sammenhængen mellem høretab og eksponering for bly og cadmium. Deltagerne var allerede en del af den nationale sundhed- og ernæringsundersøgelse (NHANES) 1999-2004. Mens en høreundersøgelse vurderede sværhedsgraden af høretab blandt deltagerne, blev bly- og cadmiumniveauer målt gennem blodprøver.

Kilde: www.hear-it.org