december 27, 2011

Bytrafik farlig for hørelsen

Share

Bytrafik farlig for hørelsen

Trafiklarmen i storbyer kan være så voldsom, at hørelsen kommer i fare. En undersøgelse blandt indbyggerne i den Thailandske hovedstad Bangkok viser, at særligt chauffører og gadesælgere i de mest trafikerede områder har høj risiko for at miste hørelsen. Alt i alt fik 4000 mennesker deres hørelse undersøgt, og der blev foretaget støjmålinger i byens centrum.

Målingerne viste, at støjniveauet i bykernen om dagen kom op på 83 db. De chauffører, der arbejdede i den del af byen, var de mest udsatte for den konstante støj. Deres høretærskel lå på mellem 37 dB og 58 dB, afhængigt af deres alder.
Til sammenligning lå høretærsklen hos chauffører i mindre støjende dele af byen på mellem 13 og 44 dB.

Høretærsklen er den svageste lyd, øret er i stand til at opfatte. Jo højere høretærsklen er, jo dårligere hører man.

Også gadesælgernes hørelse havde taget skade. Deres høretærskel lå også på mellem 37 og 56 dB i de tættest trafikerede områder. I kvarterer med mindre støj, var høretærsklen nede på melem 10 og 34 dB.

Høretabene skyldes lange arbejdsdage i den konstante støj. Tre ud af de fire distrikter, der var med i undersøgelsen, er uegnede til beboelse på grund af støj. Om dagen lå det gennemsnitlige støjniveau på mellem 76 og 83 dB, og om natten mellem 60 og 75 dB. De thailandske myndigheder mener ikke, at støjniveauet i beboelsesområder bør overstige 70 dB døgnet rundt.

Støjgrænsen for boligområder i Danmark er på 45 dB.

Kilde: www.hear-it.org