december 27, 2011

Brummelyde undersøges

Share

Forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt, hvorfor mange danskere føler sig generet af tilsyneladende uforklarlig, lavfrekvent støj.

Infralyd og Miljø er en forening af danskere, der føler sig generet af lavfrekvent støj. Støj, som andre ikke kan høre, og som foreningens medlemmer mener, kan stamme fra fx kraft-varme-værker.

Nu har akustikforskere fra Aalborg, med udgangspunkt i 200 konkrete sager, undersøgt, om der findes en fysisk lyd, der er årsag til generne, og hvilke frekvenser og lydniveau, det kan dreje sig om.

”Der er ingen tvivl om, at en del af de mennesker, der føler sig generet af en ubestemmelig lavfrekvent støj, rent faktisk hører lyde, som måske virker mere generende på dem end på andre. De typiske lydkilder til denne type støj er kompressorer, pumper, kedler, ventilatorer og motorer,” siger undersøgelsens leder, Henrik Møller.

Med udgangspunkt i de konkrete sager, har forskere foretaget grundige lydmålinger, som efterfølgende er blevet afspillet i Aalborg Universitets avancerede lydlaboratorium – det eneste i verden, der kan foretage kontrolleret afspilning af hele spektret af dybe toner.

Resultatet af de 21 målinger, forskerne indtil videre har undersøgt, deler sig op i tre lige store grupper; i en tredjedel af tilfældene var der en fysisk lydkilde, i en tredjedel skyldtes klagen tinnitus og i den sidste tredjedel var det ikke muligt at drage en konklusion.

Dog kan infralyd – lyd med frekvenser under 20Hz - ikke være det, der generer klagerne.
”Det kan vi afvise. I undersøgelsen fandt vi ikke et eneste tilfælde, hvor infralyd var årsag til generne. Ingen af personerne kunne opfatte den infralyd, der fandtes i hjemmene, selv ikke hvis vi forstærkede den med 10dB, siger adjunkt Christian Sejer Petersen, der har stået for laboratorieundersøgelserne.

Formand for foreningen Infralyd og Miljø, Solveig Odderskov, giver ikke umiddelbart meget for undersøgelsens konklusioner. Hun afviser, at hendes gener kan være forårsaget af tinnitus.
”Hvordan kan det så være, at jeg overhovedet ikke generes af nogen støj, når jeg fx er på ferie i udlandet?” siger hun.

Kilde: Politiken, 7/5 2007