Brugerorganisationer

Share

Høreforeningen

Høreforeningen er den landsdækkende forening for døvblevne og hørehæmmede.

Decibel

Decibel er en forening for børn og unge med høretab.

Danske Handicaporganisationer (DH)

DSI er en paraply-organisation for 32 handicaporganisationer. Beskæftiger sig med generel handicappolitik.

Høreforeningens Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget beskæftiger sig med de problemstillinger, der følger af at være ung og kommunikationshandicappet.

Handicappede Studerende og Kandidater

HSK er en forening for studerende med forskellige handicap, bl.a. nedsat hørelse. Foreningens medlemmer er studerende og kandidater ved landets universiteter.

Dansk Døve-Idrætsforbund

Idrætforbund for hørehæmmede, døve, døvblevne, døvblinde og flerhandikappede døve, der anvender tegnsprog.

Cochlear Implant Foreningen

Brugerforening for CI-opererede.