Brugernes hjælper

Share

Brugernes hjælper

Mette Borkhardt er jurist og ansat til at hjælpe Landsforeningen for Bedre Hørelses medlemmer. Med sin viden og erfaring hjælper hun foreningens medlemmer gennem junglen af paragraffer.

Af Jakob Brodersen

Mette Borkhardt har været ansat som socialfaglig konsulent i Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) siden efteråret 2003. Hun hjælper foreningens medlemmer ved at svare på spørgsmål om alt fra høreomsorg til hvilke rettigheder og pligter man har, hvis hørelsen svigter.
Hun er uddannet jurist og har tidligere arbejdet i Den Sociale Sikringsstyrelse, hvor hun behandlede ankesager. Nu er hun i stedet rykket over på den anden side af skrivebordet.
"Min funktion har været efterspurgt gennem lang tid. Tidligere havde man en socialrådgiverstuderende siddende, men der var så mange henvendelser til ham, at LBH valgte at ansætte mig som en service for medlemmerne," fortæller hun.

Kompliceret jura

Når LBHs medlemmer har brug for at have en jurist tilknyttet, skyldes det, at der findes så mange regler og bestemmelser for personer med funktionsnedsættelser, at det er til at blive helt rundtosset af.
"Det er et meget stort og meget kompliceret lovområde. Alene på det sociale område er der tre love at forholde sig til. Oveni kommer lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, pension, bekendtgørelser og vejledninger. Det er virkelig en regeljungle," siger Mette Borkhardt.
"Jeg tror ikke, ret mange af LBHs medlemmer ville have kræfter til at tage det slagsmål det vitterligt er at nå hele vejen gennem det sociale system. Det kan være tungt at skulle henvende sig igen og igen og igen og sige til sin sagsbehandler at man ikke er enig. Især når man har et kommunikationshandicap. Så er det ekstra svært. Så jeg tror at de oplever det som en lettelse at de kan forklare mig det - og så kan jeg sætte ord på og køre sagen for dem. Jeg ved jo, hvilke argumenter der skal på banen og hvad det er for nogle ting man skal belyse."

Paragrafferne og de rigtige argumenter

Mette Borkhardts assistance er forbeholdt LBHs medlemmer. For at komme i kontakt med hende kan de enten ringe, skrive eller sende en mail og benytte hende som juridisk bistand i kringlede sager. De fleste henvendelser kommer over e-mail.
"Vi skriver lidt sammen, så jeg kan få konkretiseret, hvad det drejer sig om. Så vurderer jeg om det er en sag der er indhold i, og som jeg kan nå nogen vegne med. Så beder jeg om at få sendt akterne ind til mig og så kører jeg simpelthen klagesagen herindefra," siger hun.

For nylig havde Mette Borkhardt en sag med en mand, der søgte om teleslynge til sin mobiltelefon. Han fik afslag fra kommunen, der mente at han allerede havde tilstrækkeligt med hjælpemidler. Derfor hjalp Mette Borkhardt ham med at skrive en anke til kommunen.
"Vi slog på, at han var et meget socialt og udadvendt menneske, der blandt andet var besøgsven for en ældre mand på et plejehjem, og at han havde brug for at kunne bruge en mobiltelefon. Den fik vi igennem, og nu har han fået bevilget sin teleslynge," siger hun. "Det handler ikke altid kun om at hænge sig i paragraffer, men også om at appellere til sund og fornuft og komme med de rigtige argumenter."

Populær service

Til trods for at hun kun har været hos LBH et halvt års tid, føler Mette Borkhardt at hun er blevet godt modtaget.
"Jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Folk har været glade for den service de har fået, og de har kunnet bruge den til noget. Jeg får flere og flere henvendelser efterhånden som folk bliver opmærksomme på at jeg er her og at der kommer noget ud af at henvende sig til mig. Jeg synes også at det er dejligt at kunne bidrage med noget positivt - at kunne hjælpe nogen med at komme videre og bruge min faglighed til at nogen får det bedre," smiler hun.

 

Kontakt:

Send en mail til Mette Borkhardt - klik her.