december 29, 2011

Brugerforening sætter fokus på høretab

Share

Nordvestkredsen af Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) sætter den 27. oktober ord og ansigter på det ellers usynlige handicap.

Foreningen står bag arrangementet "Høredag" på Hovedbiblioteket i Gladsaxe, hvor blandt andet Betina Hjeds og Lotte Rømer holder foredrag om henholdsvis cochlear implant og erhvervsaktive hørehæmmede.

Direktøren for det danske firma, der importerer CI-udstyret, fortæller om teknikken, der kan genskabe en del af hørelsen hos personer, der før var døve, ligesom LBHs formand Søren Dalmark vil fortælle om brugerforeningen.

Alle foredrag bliver tolket med skrivetolk, så også personer med store høretab har mulighed for at følge med.

Til stede er også frivillige fra lokalafdelinegn af LBH, der står bag arrangementet og repræsentanter fra forskellige firmaer fra hjælpemiddelbranchen.

"Vi synes, at det er vigtigt, at branchen for tekniske hørehjælpemidler er repræsenteret, således at vi, der har et høreproblem, får kendskab til de midler, der er på markedet, så vi i videst mulig udstrækning kan fungere på lige fod med vore normalthørende medborgere," siger lokalafdelingen i en pressemeddelelse.
"Det er også meget vigtigt, at sagsbehandlere i kommuner og amter samt politikere får kendskab til den udvikling, der sker på hjælpemiddelområdet, så de ikke på grund af manglende viden rent rutinemæssigt giver afslag på et hjælpemiddel, der netop ville gøre den forskel for en stærkt hørehæmmet, at vedkommende fra at være isoleret bliver medengageret."

Arrangementet åbnes klokken 10 af Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A) og varer frem til kl. 17.