Brugerbetingelser

Share

Indholdet på dette websted har alene generel informationsværdi. Indholdet kan på ingen måde erstatte kompetent professionel rådgivning eller behandling.
Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.
Hoerelse.info skal kraftigt opfordre alle brugere med høreproblemer til, altid at søge læge.

Al information på portalen tilhører ophavsretsligt Hoerelse.info, også debatindlæg. Informationen må dog gerne anvendes og distribueres under forudsætning af,
1) At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer. og
2) At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet. og
3) At ophavsrettigheder og Hoerelse.infos navn udtrykkeligt angives som kilde og at disse juridiske informationer vedhæftes.

Hoerelse.info tager ikke ansvaret for indholdet i vores åbne, internaktive diskussionsfora.
Hvis du finder upassende indhold, kontakt venligst red@hoerelse.info. Hoerelse.info forbeholder sig ret til at fjerne materiale, som vi finder upassende.

Hoerelse.info kan ikke drages til ansvar for skader, som - direkte eller indirekte - opstår som følge af brug - eller misbrug - af de informationer, som findes på dette websted.

Hoerelse.info tilhørerCastberggård.

Alle billeder på www.hoerelse.info er venligst stillet til rådighed af Phonak, Phonicear Logia, Rexton, Oticon, Widex og GN Resound. Kopiering og videre brug af billederne er forbudt.

Illustrationer til "9 Gode Råd" af Per Illum.

Illustrationer til 'Mund-hånd-system' og 'Tegnstøttet kommunikation' viderebragt med tilladelse fra Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation (KC).

Lotte Rømer er fotograferet af Miklos Szabo.

Claus Hjort Frederiksen er fotograferet af Rigmor Mydtskov.

Foto og video til casehistorier af Jakob Brodersen