At bruge tolk første gang

Share

For mange med høreproblemer er det grænseoverskridende at skulle bruge tolk første gang. Dels kan det være svært at erkende, at man ikke kan klare sig selv, men har brug for en tolk for at kunne følge med - også i sociale sammenhænge.

Mange er også nervøse for, hvordan familie og venner skal reagere på, at der er en tolk til stede under mere private omstændigheder. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at tolke har tavshedspligt på lige fod med bl.a. læger og psykologer.

Her kan du læse om nogle tolkebrugeres erfaringer med at bruge tolk første gang:

 

"Jeg skulle til et foredrag, hvor en pensioneret læge fra Odense skulle fortælle om bl.a. tinnitus. En meget levende "forestilling", hvor der hele tiden blev nævnt sjove episoder fra det virkelige liv, som han havde oplevet i arbejdet med døve og svagthørende. Det er der, hvor andre griner og jeg er bagefter, fordi slutningen "smutter". Mange pointer blev hentet ved hjælp af skrivetolken, så jeg befriet kunne grine med. Dem var jeg helt sikkert gået glip af, selv om der var en god teleslynge også. Min tinnitus trætter meget, så da det trak ud, tabte jeg lettere tråden og fik derfor stor hjælp af at kikke hos skrivetolken. En rigtig god oplevelse."

 

"Det var efter meget store overvejelser, jeg besluttede at gå til et infomøde om det Sociale Tolkeprojekt. Jeg havde måttet erkende, at jeg nu hørte så dårligt, at det nu var nødvendigt med tolk for at få det hele med til møder og kurser. Jeg arbejder som hjemmesygeplejerske og det var overvejelser med mig selv, om jeg kunne fortsætte på arbejde og deltage i de sociale aktiviteter, som jeg normalt deltog i. Eller om arbejdet og aktiviteterne skulle indskrænkes.
Valget endte på skrivetolken. Og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik.
Jeg snakkede med mine kolleger om problemet, og de var fuldt indforstået, så der har arbejdsmæssigt ingen problemer været ved at have tolk med.
Mine forventninger til brugen af tolkningen var, at så ville jeg da endelig få det hele med. Og jeg ville ikke være totalt kvæstet af træthed bagefter.
Og mine forventninger er blevet opfyldt. Det er utrolig dejligt at bruge tolk. Jeg får alt med. Jeg har nu også overskud til i pauserne at deltage i det sociale samvær. Det havde jeg ikke før. Jeg var helt smadret af træthed.
Eneste ulempe synes jeg er, at jeg nogen gange føler mig "mandsopdækket", når det er nødvendigt med to tolke. Og det er det til nogen af møderne. Men tolkene er også utroligt samarbejdsvillige. Så jeg har til nogen aktiviteter fået lavet en model, der siger, at der kun kommer èn tolk. Jeg må så finde mig i forringede vilkår, hvor tolken holder pause, når det er nødvendigt. Men det er helt fint for mig."