november 30, 2017

Brug af høreapparater i Europa er steget

Share

Flere personer med høretab i Europa bruger høreapparater. En analyse af EuroTrak-undersøgelserne fra 2009 til 2015 viser desuden at flere mennesker bruger høreapparater på begge ører.

Brug af høreapparater i Europa blandt personer med selvrapporterede høretab er steget mellem 2009 og 2015. Undersøgelsen viser at personer med høretab, der bruger høreapparater er steget fra 33% til 37%, hvilket svarer til en vækst på 11,8%. Resultaterne kommer fra en analyse af EuroTrak-studierne i Tyskland, Frankrig og Storbritannien i 2009, 2012 og 2015.

Udbredelsen af ​​høretab er stabilt
I løbet af analyseperioden på seks år har forekomsten af ​​selvrapporterede høreproblemer været stabil. I alt oplyste 10,6% af respondenterne, at de havde høreproblemer. Brug af høreapparater blandt personer med høretab steg med deres grad af (selvrapporteret) høretab. Det gik fra 14,7% blandt dem med den laveste grad af høretab til 73,3% blandt dem med den højeste grad af høretab.

Andre resultater
Disse analyseresultater er bragt i en artikel i American Journal of Audiology i oktober 2017, hvor også andre interessante observationer fra EuroTrak-undersøgelserne blev fremhævet. Blandt andet er tilfredshed med høreapparatfunktioner steget med 7% point og tilfredshed med høreapparatets ydeevne steg med 4% point. De der bruger høreapparater i begge ører (bilaterale brugere) var mere tilfredse end personer, der kun brugte høreapparater på ét øre (ensidige brugere), og de brugte dem flere timer om dagen. De personer, der bruger høreapparater var mindre udmattede om aftenen sammenlignet med personer med lignende høretab, som ikke brugte høreapparater. Der er også tegn på mindre depression og mindre glemsomhed blandt høreapparatbrugere end de, der ikke bruger høreapparat.

Kilde: www.hear-it.org

Fakta: 

Om studierne

EuroTrak-studierne udføres hvert tredje år og har hidtil været gennemført i flere europæiske lande i 2009, 2012 og 2015. Studierne bruger onlineundersøgelser fra et panel. I hver EuroTrak-undersøgelse interviewes ca. 15.000 mennesker. I de ni undersøgelser i seksårsperioden er mere end 132.000 mennesker blevet interviewet.

Alle EuroTrak-studierne findes på www.ehima.com/documents/