december 27, 2011

Brandmænd risikerer hørelsen

Share

At være brandmand er et farligt job. Ikke kun på grund af de farlige situationer hver dag; brandmænds hørelse og almene sundhedstilstand er også i fare.

En helbredsundersøgelse blandt brandkorpset i Madrid viste, at blandt de 3.300 brandmænd erhøretab den næstmest almindelige arbejdsskade – lige efter skader efter kontakt med giftigt kemisk affald.

32,8 procent af brandmændene havde mistet en del af hørelsen – et langt højere tal end gennemsnittet af befolkningen. Høretabene skyldes primærtstøjskader fra sirener, kraftigt maskineri og andet støjende værktøj.

Brandfolkenes almene sundhedstilstand ser heller ikke for god ud i forhold til befolkningsgennemsnittet. Brandfolk går til læge næsten 70 procent oftere end andre. I knap ni ud af ti tilfælde på grund af arbejdsskader.

Kilde: www.hear-it.org