december 27, 2011

Børns hørelse skal beskyttes

Share

Børns hørelse skal beskyttes

Tiden er inde til at gøre noget for at skærme børn og unge mod ødelæggende larm. Der bør indføres regler for, hvor højt der må spilles til koncerter og gøres mere for at informere børn og unge om støjens skadelige konsekvenser.

Det mener Marie Louise Bistrup fra Statens Institut for Folkesundhed, der i mange år har forsket istøj og dens konsekvenser for børn.

Der findes ikke danske undersøgelser af støjskadede børn, men ensvensk undersøgelse fra i år viser, at hvert sjette barn i alderen 9-16 år har problemer med tinnitus.

Risikoen for tidlige høretab er særlig høj hos børn og unge, der hører høj musik og går til koncerter, hvor lydniveauet ofte overstiger 120 dB. Det bør der sættes en stopper for, mener Marie Louise Bistrup, der efterlyser regler på samme måde som i Sverige, hvor der er blevet indført særlige støjgrænser ved arrangementer for børn.

”Man kan hævde, at det er frivilligt om man vil være publikum, men man kan ikke forvente at børn og unge har den fornødne viden om risikoen for høreskader,” hun.

Kilde: Politiken, 17/09/2005