Børnehaver og vuggestuer

Share

Når mange børn er sammen, stiger lydstyrken ofte hurtigt, fordi børnene råber højere og højere for at overdøve hinanden.

Hvor der er mange små børn samlet, er der derfor ofte også meget støj. Udover råben og skrigen kan det være larm fra legetøj og skramlen med borde og stole.

Pædagogernes landsforening BUPL har lavet en undersøgelse, der viser at støjniveauet i børnehaver ofte kan ligge omkring 100 dB - altså langt over det tilladte i industrien.
Det kan på længere sigt give både børn og pædagoger høreproblemer på grund af støjskader eller tinnitus.

Gode råd til, hvordan man kommer støjen i forkøbet i daginstitutioner.