Børn og høretab

Share

For de fleste forældre opleves dét at få et døvt eller hørehæmmet barn som en stor sorg. Forældrene vil i begyndelsen ofte plage sig selv med spørgsmål som:
Hvordan skal vi forholde os? Kan vores barn få et normalt liv? Hvad med kammerater? Hvordan vil det gå i skolen? Hvad kan vores barn blive som voksen?

Det er aldrig problemfrit at være anderledes - men hvis et høretab bliver opdaget og tacklet fornuftigt lige fra starten, er der alle muligheder for at barnet kan få et normalt og godt liv.

Hvert år fødes ca. 2 ud af 1000 med et så stort høretab, at det kan påvirke den sproglige udvikling. Derfor er det vigtigt at opdage et høretab så tidligt som muligt. Læg mærke til, hvordan barnet reagerer på lyde og vær opmærksom på barnets sproglige udvikling.

Høretab hos børn kan opstå under fødslen eller være arveligt betinget.
Derudover er mellemørebetændelse ansvarlig for mange midlertidige hørenedsættelser hos børn og unge. Hos nogle børn kan en mellemørebetændelse give et permanent høretab.

Hvordan barnets udvikling vil forme sig, er meget afhængigt af høretabets størrelse. Nogle børn mangler hørelse på begge ører, mens andre kan mangle hørelse kun på det ene øre. En del børn har mindre høretab, som umiddelbart ikke hæmmer barnets udvikling og derfor ofte ikke opdages før senere i livet.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at en tale-hørepædagog følger barnets udvikling og yder den nødvendige specialpædagogiske bistand.

Vær opmærksom på, at et høretab ikke er ensbetydende med mangel på intelligens. Omvendt kan et høretab, der ikke bliver afhjulpet, få alvorlige konsekvenser for både, indlæring, udvikling og barnets psyke som helhed.