Børn og høreapparater

Share

Da børns ører ændrer sig i løbet af opvæksten, vil man som regel foreslå bag-øret-apparater til børn. Disse apparater sidder bag øret og er via en
tynd plastikslange forbundet til en øreprop, der er formet og støbt præcist efter barnets øre. For at høreapparaterne skal fungere optimalt, er det vigtigt, at ørepropperne slutter helt tæt.

De fleste børn er glade for farver, og høreapparater fås i dag i alle regnbuens nuancer. At apparaterne kan ses er kun en hjælp for omgivelserne - og dermed barnet. Lad derfor barnet selv bestemme, hvordan høreapparaterne skal se ud.

Der indkaldes hvert år til et besøg på høreklinikken. I takt med opvæksten fornyes ørepropperne efter behov, og har hørelsen ændret sig eller er apparaterne slidt, udleveres der nye apparater passende til den aktuelle hørelse.

Når barnet bliver ældre, kan det ofte være en fordel at skifte til et alt-i-øret apparat. Disse apparater er næsten usynlige og er placeret i en formstøbt skal i selve øregangen. I puberteten øges bevidstheden om at være "anderledes", og selvom det er vigtigt at være åben om sit høretab, kan det være en stor hjælp for et ungt menneske, hvis apparaterne ikke umiddelbartkan ses.

Børn med høretab har ofte svært ved at skelne mellem lyd og støj. Som voksen kender man sproget og kan nemmere fylde de "huller" ud, man ikke hører - mens det for børn, der endnu ikke har et fuldt udviklet sprog, er mere vanskeligt.
Digitale høreapparater kan i mange tilfælde være en god løsning. Disse apparater kan indstilles mere præcist i forhold til høretabet, samt dæmpe generende støj og fremhæve de lyde, barnet har brug for at høre.