december 27, 2011

Børn med høretab oftere på skadestuen

Share

Børn med nedsat hørelse kommer oftere på skadestuen end normalthørende børn. Det viser en amerikansk opgørelse.

Børn medhøretab kommer i gennemsnit dobbelt så ofte på skadestuen som normalthørende børn. Lige meget hvilken type skade eller ulykke det drejer sig om, er børnene med høretab overrepræsenterede.

Det skriver amerikanske forskere fra University of South Carolina, der netop har offentliggjort resultaterne af en undersøgelse på området.

Undersøgelsen kunne ikke fastslå, om overvægten af børn med nedsat hørelse skyldtes at børnene har en højere risiko for at komme til skade – eller om det reelt skyldtes mere ”pylrede” pårørende, der er hurtigere til at søge behandling for småskader end andre forældre. En tredje mulighed er desuden, at børn med høretab i nogle situationer har andre sundhedsmæssige problemer, der kan gøre dem mere udsatte for uheld.

Det til trods tyder alt i følge forskerne på, at høretabet øger risikoen for at børnene kommer til skade. Sandsynligvis fordi de ikke kan høre lyde som bilmotorer og fodtrin. Samtidig kan de have svært ved at høre deres forældre sige, at de skal passe på.

I undersøgelsen indgik 138.000 tilskadekomster fra skadestuerne i South Carolina. Skaderne omfattede både knoglebrud, forstuvninger, forstrækninger, brandsår og snitsår.

Kilde: New York Times, 20/11/2007