december 27, 2011

Børn med høretab kæmper med sproget

Share

Vi vidste det måske godt allerede, men en ny undersøgelse fra Australien understreger atter, at børn med høretab bliver hæmmet i deressproglige udvikling.

Undersøgelsen omfattede 86 børn i alderen 7 - 8 år med høreapparater. Og det viste sig, at børnene havde sværere ved at lære sproget end deres jævnaldrende. Med hensyn til læsefærdigheder var børnene med høreproblemer i gennemsnit 10 måneder efter deres normalthørende kammerater.

Evnen til at tale og forstå tale viste sig også at være klart forbundet med hørelsen. Ud fra en prøve, der skulle teste børnenes evne til at udtrykke sig, viste undersøgelsen at børnene med høretab klarede sig 26 procent dårligere end normalthørende børn. Ved ordforståelse var forskellen på 20 procent.

Korrekt udtale er endnu en udfordring for børn med høretab. Undersøgelsen viste, at børnene med høreapparater fejludtalte ord op til tre gange så ofte som deres kammerater

Forskerne bag undersøgelsen anslår, at to ud af tre børn med høretab vil have betydelige problemer med at lære at tale korrekt.

Kilde: www.hear-it.org