Børn foretrækker teleslynge frem for FM

Share

Børn foretrækker teleslynge frem for FM

Hvis børn selv kan vælge mellem teleslynge og FM-anlæg, vil langt de fleste vælge teleslynge. Det viser en undersøgelse fra Center for Høretab i Fredericia. Resultatet går stik imod den gængse opfattelse af, hvad der virker bedst.

Af Jakob Brodersen

Mange forbinderteleslynger med forældet teknik, dårlig lyd, hyppige udfald og dårlig dækning. Men når det kommer til undervisning af børn i et klasselokale, er de moderne teleslyngerFM-systemerne overlegen. I hvert fald hvis man spørger børnene selv. Og det er præcis hvad de har gjort på Center for Høretab i Fredericia.
Her er alle klasselokaler udstyret med det ypperste indenfor både FM og moderne teleslynge; med bordmikrofoner til hver elev, rummikrofon, professionelle trådløse mikrofoner magen til dem, der bruges i tv- og teaterproduktion, bærbart FM-anlæg, som man kan tage med ud ad klassen, hvis man skal på skolebiblioteket eller lave gruppearbejde og en synkronisator, der automatisk indstiller frekvensen på FM-modtageren på eleverneshøreapparater til den rigtige.

Teleslyngen lyder bedre

I en undersøgelse af, hvorvidt eleverne på skolen foretrak at benytte sig af teleslynge eller FM, svarede 41 procent at de foretrak teleslynge, mens kun 14 procent havde FM som det foretrukne system til at støtte deres høreapparater ellerCI.
Andelen af børn, der foretrækker ikke at bruge nogen form for ekstra hjælpemiddel, er mere end dobbelt så stor som andelen af børn, der foretrækker FM.
Forklaringen skal ifølge tekniker Finn B. Petersen formentlig findes i den væsentligt frekvensmæssigt bredere lyd, der kommer fra teleslyngen. Detfrekvensområde, teleslyngen opererer med, er nemlig ikke begrænset af, at den skal kunne transmittere på flere forskellige kanaler, fortæller han.
Samtidig har bestræbelserne på at gøre FM-udstyrets sendere og modtagere så små og kompakte som muligt også haft den negative effekt, at lyden er blevet endnu mere komprimeret.
Normalt bliver det mere avancerede FM-udstyr anvendt på mange skoler, hvor børn medhøretab inkluderes.
FM har nemlig den umiddelbare fordel, at det er mindre og mere mobilt, fordi det er kropsbåret – hvorimod en teleslynge ofte bliver lagt fast ud i lokalet.

Børnenes behov skal være i fokus

”Problemet er, at FM bliver købt af dem, der ikke skal lytte i det,” siger hørekonsulent Aïda Regel Poulsen. ”Fokus har været på lærerne på skolerne; du skal trykke der og der, og hvis den grønne lampe lyser, er der hul igennem. Det er jo et godt salgsargument, at lærerne ikke skal have så meget bøvl med det. Men for børnene kan støj og skratten være et stort problem, når de samtidig måske har boglige vanskeligheder og skal koncentrere sig om at prøve at lære noget.”
For hende og Finn B. Petersen er det vigtigt at understrege, at de ikke umiddelbart anbefaler det ene frem for det andet, men at det er vigtigt, at det enkelte barn får det, der passer bedst – at de får mulighed for at træffe et kvalificeret valg.
”Børnene har ikke nogen referenceramme,” siger hun. ”De kan ikke umiddelbart sætte ord på, hvad der er bedst. De kan høre noget med begge løsninger, men vi skal gerne have dem gjort ’lyttemodne’ – så de kan sætte ord på lyden. Den enkelte skal have det, som passer bedst til ham eller hende.”
Aïda Poulsen fortæller om to oplevelser med små piger med CI, der skulle prøve at bruge FM-anlæg. Det var så ubehageligt for dem, at de begyndte at græde. Da hun senere gav dem mulighed for at prøve en halsbåren teleslynge, var oplevelsen anderledes positiv.
Og forskellen er især markant når det kommer til CI og teleslynge. Blandt de 14 procent, der foretrækker at bruge FM, er der kun én, der bruger CI.

Kulturforskelle

Udover de åbenlyse fordele med hensyn til mobilitet og størrelse, har flere undersøgelser tidligere vist, at FM-systemer kan være både gode og effektive i undervisningssituationer.
Dog understreger Finn Petersen og Aïda Poulsen, at de undersøgelser i langt de fleste tilfælde stammer fra lande som USA, England, Tyskland og Schweiz, hvor brugen af teleslynger ikke er nært så udbredt som i Skandinavien.
”Her er det et spørgsmål om, at en FM-løsning er meget bedre end ingenting,” siger Finn Petersen.
Samtidig er der store forskelle i den pædagogiske kultur. ”I de skandinaviske lande lægger vi langt mere vægt på dialog mellem lærere og elever end man gør i de lande, hvor undersøgelserne stammer fra,” siger Aïda Poulsen. ”Det betyder at der er nogle andre krav til, hvad systemerne skal kunne.”

Dokumentation:
  • Læs Center for Høretabs undersøgelse her.