december 27, 2011

Bliv i arbejde!

Share

Bliv i arbejde!

Test dig selv på hjemmesiden www.bliviarbejde.dk, og find ud af, om det er på tide, at du giver din hørelse ekstra opmærksomhed.

Bliviarbejde.dk er et dialogværktøj for personer med nedsat hørelse, samt arbejdsgivere, kollegaer og pårørende til personer med nedsat hørelse. Formålet med siden er at forbedre mulighederne for, A: at personer med nedsat hørelse kan få et arbejde, og B: at personer med nedsat hørelse kan fastholde et arbejde.

Via værktøjets tests kan brugeren få tegnet en profil af sin høresituation, hente viden om hørelse generelt, og hente inspiration og motivation til, hvad man kan gøre for aktivt at tage hånd om sin hørelse, så den ikke kommer i vejen for arbejdslivet.

For arbejdsgivere, kollegaer eller pårørende til personer med nedsat hørelse, fungerer Bliviarbejde.dk som en vidensportal. Her kan man hente informationer, som kan føre til en forståelse af, hvad det vil sige at have nedsat hørelse, og hvad man kan gøre for at være med til at afhjælpe nogle af de barrierer, hørelsen kan betyde for privat- og arbejdsliv.

Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

www.bliviarbejde.dk