april 26, 2012

Attitude afgørende for at leve med tinnitus

Share

Attitude afgørende for at leve med tinnitus

Hvis man accepterer sin tinnitus, bliver den mindre generende. Det viser en svensk doktorafhandling. Flere end halvdelen af forsøgsdeltagerne oplevede forbedringer efter at have skiftet holdning til tinnitusen.

 

Ifølge en svensk doktorafhandling i psykologi, kan accept og mindfulness være en effektiv strategi til at mindske generne ved tinnitus.
Behandlingen sigter mod at finde en ny måde at behandle tinnitus på, så symptomerne ikke længere føles helt så generende.

Behandlingen har fået navnet Acceptance and Commitment Treatment (ACT) og er en del af den svenske psykolog Vendela Zetterqvists doktorafhandling ved Linköping Universitet. Behandlingsformen har ikke tidligere været afprøvet på personer med tinnitus.

ACT-metoden baserer sig på en allerede kendt metode, der kaldes CBT – Cognitive Behavioural Treatment, som kan reducere generne fra tinnitus med op til 45 procent. Men Zetterqvists metode har et meget bredere sigte.

Udover at arbejde med accept af tinnitussen inkluderer behandlingen også at deltagerne arbejder med deres bevidsthed og lærer at se deres tanker som tanker – ikke nødvendigvis som virkelighed.

”Tanker hænger ikke nødvendigvis sammen med virkeligheden og vi skal ikke nødvendigvis reagere på dem,” siger Zetterqvist. ”Tanker bliver først et problem når vi reagerer på dem som om de var virkelige.”

Zetterqvists metode viste klare forbedringer hos 54 procent af deltagerne.

”ACT har en god effekt på tinnitus. Der er grundlag for at sige at der er håb forude for mennesker med tinnitus,” siger Vendela Zetterqvist.

Kilde: www.hear-it.org, 15/03/2012