Arveligt høretab

Share

Hej Lotte

Jeg er en ung mand på 31 år, som er gift og nu sammen med min kone påtænker
at ville have et barn.

Jeg er selv hørehæmmet og har arvet det fra min mor.

Mit spørgsmål til dig er, om der er nogle ting eller metoder, man kan
benytte for at undgå, at ens barn ikke bliver født med en hørenedsættelse.

Jeg har selv været i kontakt med min læge, ørelæge, audiologisk afdeling på
Gentofte sygehus, høreinstituttet og tværfaglig sundhedsklinik.

Alle steder fra har jeg ikke rigtig kunne få svar på mine spørgsmål og
derfor prøver jeg nu at skrive til dig.

Der er så meget forskning i gang og man udvikler hele tiden nye metoder og
forbedringer, så måske du har hørt et eller andet, som kan afhjælpe dette.

Jeg har hørt, du har kontakt til nogen på Bispebjerg hospital, som forsker
inden for hørelsen.

Jeg er klar over, at hvis vores barn bliver født med et hørehandicap, så
skal det nok gå, men hvis der nu var nogle muligheder for at undgå dette,
ville vi helst det.

Mvh.

Brian Brink

Kære Brian,

Jeg forstår til fulde dine tanker - for tænk, hvis der nu lige var dukket et eller andet epokegørende op, som kunne forhindre arveligheden i at sætte ind hos jeres kommende barn. Men desværre tror jeg ikke, der er noget, du kan gøre. Arveligheden sidder i generne, og her hjælper mig bekendt hverken medicin, vitaminer, healing eller andet alternativt.
Måske bliver det sådan en dag ud i fremtiden, men der er lang vej endnu.

Jeg synes dog, du fluks skal kontakte Lisbeth Tranebjerg, som netop forsker i arvelige høretab. Hun er i hvert fald den, der kan sige helt præcist, hvor langt man er nået i forskningen. Lisbeth kan kontaktes på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 35 31 - eller på mail:lt05@bbh.hosp.dk ellertranebjaerg@imbg.ku.dk.
Her på portalen kan du/I bl.a. læse den klumme, som Lisbeth og jeg skrev i 2004 om den foreløbige forskning. Som Lisbeth beskriver, var der allerede på det tidspunkt identificeret over 65 forskellige arveanlæg (gener), som er involveret i arvelige høretab.

Noget andet er, hvor stor risikoen er for, at jeres barn arver dit hørehandicap. Det er som regel meget svært at sige noget om, men det kan - så vidt jeg ved - afhænge lidt af, hvad det er for et høreproblem, der drejer sig om.
For mit eget vedkommende er det - jævnfør en lille undersøgelse, jeg selv har foretaget i min familie - godt 50% af os (der er født af de hørehæmmede), som har arvet/arver den dårlige hørelse. I andre familier kan det se helt anderledes ud.

Men - det kan jo ligeså godt være, at jeres barn ikke arver dit hørehandicap. Og som du selv skriver, skal det nok gå, selvom jeres barn arver din dårlige hørelse.
Så jeg synes, I skal krydse fingre og nyde glæden ved at skabe nyt liv. Frem for alt har I den fordel, at I kender risikoen. Det lyder måske lidt bagvendt at skrive sådan, men ret beset er I langt, langt bedre rustet end de forældre, som slet ikke kender til at ha høretab, og hvor dét at få et hørehæmmet barn kan være et voldsomt chok.

Held og lykke med det hele!

De bedste hilsner
Lotte