december 27, 2011

Århusiansk strid om høreapparater

Share

Århusiansk strid om høreapparater

På den ene side står et par privatpraktiserende ørelæger i Århus, der mener at ventetiden på høreapparater gennem det offentlige er sjofelt lang. Derfor henviser de til en bestemt, privat forhandler.
På den anden side står amtets sundhedsdirektør, som beskylder ørelægerne for at udnytte de lange ventetider hos det offentlige og de private forhandlere for at være for dyre.


En øre-næse- halsklinik på Store Torv i Århus har lavet en ordning, hvor de henviser patienter, der skal have høreapparat, til en privat klinik i stedet for til sygehusets audiologiske afdeling. Uden at få en krone for det.
"Vi gør det udelukkende for, at patienterne kan slippe for ventetid på audiologisk afdeling, og fordi de kommer i hænderne på en virkelig erfaren specialist og hans medarbejdere,« siger ørelæge Klaus Juul Jensen, der er tidligere formand for speciallægerne i Århus Amt.

Han understreger, at han ikke mener, der er en finger at sætte på den audiologiske afdelings dygtighed, men at det udelukkende er manglen på audiologiassistenter, der er skyld i ventelisterne.

"Når private klinikker kan tilbyde en audiologiassistent med to et halvt års uddannelse op til 40.000 kr. i månedsløn, er det klart, at de foretrækker det frem for en langt lavere løn på sygehuset," siger han.
For at forkorte ventelisterne foreslår han, at de audiologiske afdelinger kun tager sig af komplicerede høretab og lader de private klinikker tage sig af de ukomplicerede.

Men Århus Amts sundhedsdirektør, Leif Vestergaard Petersen, er uenig. Han mener, at høreapparatbrugerne i sidste ende risikerer at blive snydt af de private forhandlere, der i nogle tilfælde har nogle mærkelige forretningsmetoder: I store annoncer lokker flere private forhandlere med gratishøreapparater (på gund af det offentlige tilskud, red.). Men ofte ender køberne med at betale 10.000,- kr. Uden at de får at vide, at de kunne få det samme gratis hos det offentlige.

"Vi har søgt at få de ukomplicerede behandlinger lagt ud til private specialister, men når de forlanger 5.000 kr. for en behandling, som vi selv kan foretage for 2.500 kr., vil vi ikke være med," siger sundhedsdirektøren.

Samtidig afviser han, at 25 procent af de høreapparater, der udleveres hos det offentlige skulle ende i skuffen. "Hvor får de de tal fra?" spørger han og henviser til en videnskabelig undersøgelse, som nævner et spild på maksimalt fem procent.

Kilde: JP Århus 23/02/2005 og 24/02/2005