december 22, 2011

Arbejdsstøj skal dæmpes ved kilden

Share

Arbejdsstøj skal dæmpes ved kilden

Mindre støj og færre høreundersøgelser. Det er vejen til at reducere antallet af arbejdsrelaterede støjskader ifølge en hollandsk undersøgelse.

Udbredt brug af høreværn og hyppige høreundersøgelser er blandt de mest almindelige metoder til at forebygge høreskader i støjende arbejdsmiljø.

Nu viser en hollandsk sammenligning af 21 undersøgelser fra hele verden, at det kun sjældent har en effekt.

Forkert brug af høreværn er en af de mest oplagte risici for at den forebyggende indsats slår fejl. Det siger Erik Kateman fra Ekspertcentret for Hørelse og Støjproblemer i den hollandske by Doetichem.

Ifølge Kateman viser det samlede billede af undersøgelserne, at den mest effektive måde at forebygge støjskader på, var at dæmpe støjen.
Det er en proces, der begynder allerede i designfasen, når maskiner og værkstøj skal konstrueres på den mest hensigtsmæssige måde og når arbejdspladsen skal indrettes.

Derudover er det afgørende, at arbejdspladserne bruger tid på at uddanne personalet i korrekt brug af høreværn.

Kilde: www.hear-it.org 06/04/2010