Arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

Share

Kommunen kan bevilge hjælpemidler til personer, der:

  • er i ordinær beskæftigelse
  • er ansat eller skal ansættes i fleksjob
  • modtager kontant- eller starthjælp
  • er på revalidering
  • er på sygedagpenge
  • er på ledighedsydelse
  • har varige begrænsninger i arbejdsevnen
  • er ansat i job med løntilskud (tidl. skånejob)
  • har handicap
  • er nyuddannede