december 22, 2011

Arbejdsmarked, høreproblemer og etniske minoriteter

Share

Arbejdsmarked, høreproblemer og etniske minoriteter

Hjemmeside sætter fokus på høreproblemer og arbejdsmarked og tilbyder vejledende høretest til nydanskere.

Hjemmesiden www.bliviarbejde.dk henvender sig til personer i den erhvervsaktive alder, der harhøreproblemer.

Siden handler specifikt omhørelse og arbejdsliv, og udover information om de barrierer man ofte støder på, og hvordan de kan overvindes, kan man på siden foretage en vejledende test af sin egen hørelse på samme måde som hoerelse.infosvejledende høretest.

Testen består af et spørgeskema, der kan give et fingerpeg om, hvorvidt det er på tide at gå til ørelæge.

Som noget helt nyt, er siden nu videreudviklet, så informationer og høretest også er tilgængelig for etniske minoriteter.

Det betyder helt konkret, at man nu kan vælge at bruge siden på dansk, engelsk, tyrkisk, serbokroatisk, arabisk og farsi.

Bliviarbejde.dk drives af Rådgivende Sociologer i samarbejde med Castberggård.

  • Besøg BlivIArbejde.