december 27, 2011

Arbejdsløse nordmænd med høreproblemer

Share

Arbejdsløse nordmænd med høreproblemer

En norsk undersøgelse blandt 7000 personer med høreproblemer har afsløret væsentlige forskelle på normalthørendes og personer med høreproblemers vilkår på arbejdsmarkedet. Det skriver den norske brugerforenings blad Din Hørsel.

Ligesom Socialforskningsinstituttets undersøgelse herhjemme, viser den norske undersøgelse at personer med høreproblemer har sværere ved at få arbejde end den normalthørende del af befolkningen. 63 procent med høreproblemer er i beskæftigelse mens 71 af befolkningen generelt er i arbejde.

Men uligheden stopper ikke her. Personer med dårlig hørelse får i gennemsnit 16 procent mindre i lønningsposen end deres hørende kolleger.

Den forhøjede arbejdsløshed og lavere løn skyldes formentlig et lavere uddannelsesniveau blandt personer med høreproblemer. Kun 20 procent har en længere, videregående uddannelse i forhold til 27 procent af resten af befolkningen.

Hvis man har høreproblemer, kræver det ofte en stor ekstra indsats at klare sig godt på arbejdspladsen. Mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen sagde, at deres høreproblemer var skyld i 'nogle' problemer - 10 procent beskrev deres høretab som 'ekstremt problematisk' i forhold til arbejdet.

Kilde: www.hear-it.org