Ansøgning om tolk

Share

Hvis man ønsker personlig assistance i form af tolkning i arbejdssammenhænge, skal man henvende sig på jobcentret i den kommune, hvor man er bosat. 

Det er en fordel at kontakte jobcenterkonsulenten direkte for nærmere rådgivning om ansøgning.

Skal du bruge tolk i andre forbindelser - fx. til private begivenheder, kulturelle oplevelser, foreningsarbejde mv., skal du kontakte Den Nationale Tolkemyndighed