To anskuelser af høreproblemer

Share

To anskuelser af høreproblemer
200
150

"...den vej vi jo så arbejder meget i LBH, det er jo så, kan man sige... det er at vi på den ene side... der er to strategier kan man sige. Den ene det er, at vi forfølger den principielle virkemåde, der hedder, at samfundet skal være tilgængeligt - og dermed så søger vi en forståelse for, at man som hørehæmmet naturligvis skal have lov til det her. Der ligger noget rent menneskeligt i det her, hvis vi ligesom skal tage den først - så ligger der noget menneskeligt i det, omkring at det at være menneske vil sige, egentlig at have det godt - og forsøge at leve en normal tilværelse... betyder jo egentlig at leve en tilværelse, som man selv har det godt med, ikke? Hvor man sådan med rimelighed kan de ting, som man gerne vil kunne. Selvfølgelig bliver vi alle sammen begrænset af nogle ting med alderen og sådan nogle ting, ikke? Men ellers så forsøger vi at gøre det så godt vi kan, ikke?
Men der ligger også, rent faktisk, noget økonomisk i det - og det er jo så den, der nogle gange diskuteres med mange af landspolitikerne - fordi vi ved alle sammen godt, at hvis man samfundsmæssigt set skal have et samfund, som også er - hvad skal man sige - er rimeligt billigt, så skal folk helst klare sig selv. Og hvis man skal klare sig selv - det gør man rent faktisk nemmest og billigst ved at man har de fornødne hjælpemidler (...) så kan folk blive i deres jobs, de kan selv beskæftige sig - frem for at man ved, at når folk de ikke trives så godt og ikke har det så godt og sådan, så ved man, at så falder man også hurtigere af på den, hvis man kan sige det på den facon. Og så bliver man plejehjemsmoden meget tidligere."

(Kurt Jerritslev, formand for LBH)

Denne animation kræver at du har Quicktime installeret. Har du ikke det, kan du hente Quicktime gratis her.