Andre danske sider

Share

Netdoktor

Information om sundhed og sygdomme.

Den Tværfaglige Sundhedsklinik

Klinikken arbejder især med de psykologiske følgevirkninger af bl.a. tinnitus, Ménière og svimmelhed.

hansgrand.dk

Lydteknikeren Hans Grands side om vellyd, lyd og støj.

bliviarbejde.dk

Hjemmeside med fokus på de barrierer man møder, hvis man har nedsat hørelse. Siden indeholder blandt andet forskellige test, hvor man kan se, om man bør tage hånd om sin hørelse.

Godadgang.dk

Foreningen Tilgængelighed For Alles hjemmeside om, hvordan man sikrer god adgang for alle - bevægelseshandicappede, personer med høreproblemer, allergikere mv. Bag foreningen står De Samvirkende Invalideorganisationer, Visitdenmark og HORESTA - Hotel, restaurant og turisterhvervet.